Připravujeme vyhlášení XXI. ročníku MVSPE, který proběhne v říjnu 2022.

Soutěž v interpretaci

Soutěž je otevřena kandidátům ze všech zemí, jejichž věk nepřesáhne ke dni zahájení soutěže 30 let (tj. narozeným od data 26. 10. 1990 včetně). Soutěž je tříkolová – na nástrojích v Knihovně Petra Bezruče (1. kolo), v kostele sv. Ducha (2. kolo) a v kostele sv. Vojtěcha (3. kolo).

Soutěžní podmínky

Soutěž v improvizaci

je soutěžním oborem nezávislým na účasti v interpretační části soutěže. Soutěž je otevřena kandidátům ze všech zemí, jejichž věk nepřesáhne ke dni zahájení soutěže 30 let (tj. narozeným od data 26. 10. 1990 včetně). Soutěž probíhá na nástroji v kostele sv. Vojtěcha.

V roce 2020 je improvizační soutěž věnována památce zesnulého varhaníka a improvizátora Aleše Rybky, jednoho ze zakladatelů opavské Soutěže mladých varhaníků v roce 1978.

Porota

Ceny

  • 1. cena: 50.000 Kč
  • 2. cena: 30.000 Kč
  • 3. cena: 15.000 Kč
  • Cena za improvizaci: 5.000 Kč

Prémie Nadace Českého hudebního fondu za nejlepší provedení skladby P. Ebena, interpretované v rámci 3. kola. Porota může ceny (s výjimkou 1. ceny, ceny za improvizaci a prémie Nadace ČHF) rozdělit.

Koncertní vystoupení pro vítěze

  • Honorované vystoupení v rámci abonentních koncertů „Pro milovníky krásné hudby” Magistrátu města Opavy – 2021/2022
  • Honorované vystoupení v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka – 2022
  • Honorované vystoupení jednoho z oceněných kandidátů na samostatném recitálu v rámci Mezinárodního varhanního festivalu Audite Organum 2021 v bazilice sv. Jakuba v Praze
  • Honorované vystoupení v rámci Bratislavského organového festivalu 2021 (www.bratislava.sk)
  • Vystoupení v rámci "Chorzowski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej ORGANY PLUS" – Cena Nadace Musica Polonia – říjen 2021

Organizace soutěže

Soutěž se uskuteční od 26. do 31. 10. 2020 (registrace 1. kola od 22. 10. 2020) v sále Knihovny Petra Bezruče v Opavě (1. kolo), v kostele sv. Ducha v Opavě (2. kolo) a v kostele sv. Vojtěcha v Opavě (3. kolo). Soutěž v improvizaci se uskuteční 28. 10. 2020 v kostele sv. Vojtěcha. Výkony kandidátů bude posuzovat odborná porota, jmenovaná vyhlašovatelem soutěže. Všechna kola soutěže jsou přístupná veřejnosti a nejsou anonymní. Na závěr soutěže bude uspořádán veřejný koncert v kostele sv. Vojtěcha v Opavě, na němž ocenění kandidáti převezmou ceny a vystoupí s programem stanoveným porotou, a to bez nároku na honorář. Průběh soutěže a práce odborné poroty se řídí „Jednacím a organizačním řádem XXI. ročníku Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena 2020”.

Účastnické poplatky

Interpretace: 1500 Kč

Improvizace: 500 Kč

Účastníci soutěže v interpretaci jsou od poplatku za soutěž v improvizaci osvobozeni. Přihlášky k účasti se odevzdávají vyplněním elektronického formuláře na webu soutěže www.ebencompetition.cz do  15. června 2020 (k přihlášce je nutné doložit doklad o úhradě účastnického poplatku a portrétovou fotografii formát JPG, min. rozlišení 800x1020px.) Účastnický poplatek se nevrací. Ubytování a cestovní náklady si hradí účastníci soutěže sami.
Nabídka ubytování