Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Přihláška Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena, Opava 24. - 29. října 2022

Uzávěrka přihlášek je 17. června 2022.

Než začnete vyplňovat, ujistěte se, že máte k dispozici svoji fotografii a potvrzení o uhrazení poplatku.

Přílohy

Fotografie účastníka (min. 800x1020px)

Kopie dokladu o úhradě poplatku

Vyberte možnost, která se vás týká:

Osobní údaje

Jméno a příjmení

Datum narození (musí být po 24. 10. 1990)

Národnost

Státní příslušnost

Ulice, číslo popisné

Město, PSČ

E-mail

Telefon (v mezinárodním formátu)

Hudební vzdělání (škola, místo, pedagog)

Účast na hudebních soutěžích (výsledky)

Soutěžní repertoár - interpretace

1. kolo - Sál Knihovny Petra Bezruče v Opavě

 • Johann Sebastian Bach – výběr jednoho z chorálních trií:
 • Výběr jedné z uvedených skladeb:

2. kolo – Kostel sv. Jana Křtitele v Hlučíně

Časový limit 2. kola: do 35 minut

 • Josef Ferdinand Norbert Seger: Toccata a fuga (závazná ed. ArTThon, Opava 1993)
 • Johann Jacob Froberger - výběr jedné Fantasie z cyklu 6 fantasií
  (doporučená ed. Bärenreiter 8063, 1993)

  nebo

  Johann Kaspar Kerll - výběr jedné Canzone z cyklu 8 toccate e 6 canzoni
 • Johann Sebastian Bach - výběr jedné z uvedených skladeb:

3. kolo – Kostel sv. Vojtěcha v Opavě

Časový limit 3. kola: min. 35 minut, max. 50 minut

 • Petr Eben: výběr libovolné varhanní skladby, cyklu nebo jeho částí (nejméně 10 minut, nesmí se opakovat skladba soutěžního programu kandidáta z 1. kola, nelze kombinovat skladby ze dvou cyklů)
 • Jedna skladba, cyklus nebo výběr z cyklu níže uvedených autorů Felix Mendelssohn, Franz Liszt, Max Reger, Julius Reubke, Charles-Marie Widor, Léon Boëllmann, Alexandre Guilmant, Josef Klička, František Musil, Bedřich Antonín Wiedermann

Improvizace

Časový limit improvizace: do 15 minut

 • Improvizace variační formy na zadané téma duchovní písně
 • Volná improvizace na porotou vybraná témata z tvorby Petra Ebena

Upozornění: Při překročení stanovených časových limitů v interpretační a improvizační části soutěže může porota vystoupení soutěžícího přerušit. U přípravy (registrování) i při samotném soutěžním výkonu je umožněna přítomnost pouze přidělených registrátorů. Soutěžní podmínky jsou vydány v jazyce českém a  anglickém.V případě nejasností nebo sporu platí autentický text český (viz Jednací a organizační řád XXI. ročníku Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena OPAVA 2022).

Odesláním přihlášky vyjadřuji svůj souhlas s užitím mých osobních údajů (jméno, příjmení, státní příslušnost, škola, pedagog, foto, věk) v tiskovinách souvisejících s organizací a propagací Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena, v soutěžních rozpisech, archivu soutěže a se zveřejněním v programové brožuře soutěže. Současně vyjadřuji svůj souhlas s pořizováním, uchováváním a užíváním fotografií, video a zvukových záznamů z průběhu soutěže.