Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Přihláška Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena, Opava 28. října - 2.  listopadu 2024

Uzávěrka přihlášek: 21. června 2024.

Než začnete vyplňovat, ujistěte se, že máte k dispozici svoji fotografii a potvrzení o uhrazení poplatku.

Přílohy

Fotografie účastníka (min. 800x1020px)

Kopie dokladu o úhradě poplatku

Vyberte možnost, která se vás týká:

Osobní údaje

Jméno a příjmení

Datum narození (musí být po 28. 10. 1994)

Národnost

Státní příslušnost

Ulice, číslo popisné

Město, PSČ

E-mail

Telefon (v mezinárodním formátu)

Hudební vzdělání (škola, místo, pedagog)

Účast na hudebních soutěžích (výsledky)

Soutěžní repertoár - interpretace

1. kolo - Sál Knihovny Petra Bezruče v Opavě

 • Johann Sebastian Bach – výběr jedné části,
  první nebo třetí věty z 6 triových sonát, BWV 525-530:
 • Výběr jedné z uvedených skladeb:

2. kolo – Kostel sv. Jana Křtitele v Hlučíně

Časový limit 2. kola: do 35 minut

 • Výběr jedné fugy uvedených autorů:

  Karel Blažej Kopřiva: Varhanní skladby
  (závazná ed. ArTThon, Opava 1999, číslování fug podle edice)

  nebo

  Josef Lipavský: Varhanní skladby
  Šest fug pro varhany nebo pianoforte
  (závazná ed. ArTThon, Opava 2018)
 • Výběr jedné z variačních skladeb uvedených autorů

  Jan Pieterszoon Sweelinck
  (doporučená ed. Opera omnia, Vol. I, Fasc. 3, Amsterdam 1974, Frits Noske; ed. Sämtliche Werke für Tasteninstrumente, Vol. IV, Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 2004, Pieter Dirksen; ed. Sämtliche Orgelund Clavierwerke, Vol. IV/1, Bärenreiter 2003, Siegbert Rampe)

  nebo

  Samuel Scheidt:
  Tabulatura nova I
  Tabulatura nova II
  (doporučené ed. Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 1994, 1998, 2002 / Harald Vogel; ed. Schott 2021,2022 / Klaus Beckmann; ed. VEB Deutscher Verlag Leipzig 1989 / Christhard Mahrenholz)
 • Johann Sebastian Bach - výběr jedné z uvedených skladeb:

3. kolo – Kostel sv. Vojtěcha v Opavě

Časový limit 3. kola: min. 35 minut, max. 50 minut

 • Petr Eben: výběr libovolné varhanní skladby, cyklu nebo jeho částí (nejméně 10 minut, nesmí se opakovat skladba soutěžního programu kandidáta z 1. kola, nelze kombinovat skladby ze dvou cyklů)
 • Jedna skladba, cyklus nebo výběr z cyklu níže uvedených autorů
  Felix Mendelssohn, Franz Liszt, Max Reger, Julius Reubke, Charles-Marie Widor, Léon Boëllmann, Alexandre Guilmant, Josef Klička, František Musil, Bedřich Antonín Wiedermann, Maurice Duruflé, Marcel Dupré, Gaston Litaize, Flor Peeters

Improvizace

Časový limit improvizace: do 15 minut

 • Improvizace variační formy na zadané téma duchovní písně
 • Volná improvizace na porotou vybraná témata z tvorby Petra Ebena

Upozornění: Při překročení stanovených časových limitů v interpretační a improvizační části soutěže může porota vystoupení soutěžícího přerušit. U přípravy (registrování) i při samotném soutěžním výkonu je umožněna přítomnost pouze přidělených registrátorů. Soutěžní podmínky jsou vydány v jazyce českém a  anglickém.V případě nejasností nebo sporu platí autentický text český (viz Jednací a organizační řád XXII. ročníku Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena OPAVA 2024).

Odesláním přihlášky vyjadřuji svůj souhlas s užitím mých osobních údajů (jméno, příjmení, státní příslušnost, škola, pedagog, foto, věk) v tiskovinách souvisejících s organizací a propagací Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena, v soutěžních rozpisech, archivu soutěže a se zveřejněním v programové brožuře soutěže. Současně vyjadřuji svůj souhlas s pořizováním, uchováváním a užíváním fotografií, video a zvukových záznamů z průběhu soutěže.